Hermann Kutter

Nie je pravda, že láska je súčasťou života, lebo láska je sám život.

Autor: Hermann Kutter

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam