Ideálny manžel neexistsuje

Neexistuje ideálny manžel. Ideálny manžel zostáva slobodný.

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam