Manželstvo je hra bez pravidiel

Manželstvo je hra bez pravidiel. Nedostaneš návod, rady druhých sú zbytočné a výhra nie je cieľ. Je to hra so slovami, s myšlienkami, s citmi, hra s láskou – o láske – pre lásku. Hra, v ktorej chybujú obe strany, ale len keď príde k vzájomnej akceptácii a uznaniu vlastných chýb u oboch zúčastnených strán, nezostane hra stáť na mŕtvom bode egoizmu, ale môže pokračovať…

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam