Kategória: Murphyho zákony

Moderný ukazovateľ k prírodným vedám: 1. Ak je to zelené alebo sa to hýbe – biológia, 2. Ak to páchne – chémia, 3. Ak to nefunguje – fyzika.

Prírodné vedy

Ak to nejde, zatlač. Ak sa to zlomí, nevadí, aj tak to bolo treba kúpiť nové.

Zatlač

Kto ukradne nápad od jedného človeka, ten je plagiátor, kto od viacerých, je výskumník.

Plagiátor

Existujú len chyby. Bermanov doplnok k Robertovej axiome: Čo je tebe chyba, mne je údaj.

Len chyby

Pokiaľ niečo rozoberiete a potom znovu zložíte, vždy zostane niekoľko šróbov a iného neidentifikovatelného materiálu, a to bez ohľadu na to, koľkokrát bola táto činnosť prevedená.

Pokiaľ

Kreativita je v obrátenom pomere k počtu vychovávateliek, ktoré sa točia okolo dieťaťa.

Kreativita

Konečná peňažná čiastka, ktorú platíme je vždy väčšia ako čiastka predpokladaná. V skutočnosti presne 3,14 krát väčšia. Odtiaľ sa odvodzuje dôležitosť čísla Pí.

Peňažná čiastka

Ak sa môže naraz pokaziť niekoľko vecí, je isté, že sa pokazí tá, ktorá spôsobí najviac škody.

Náraz 3.

Zákon o izbových rastlinách: Životnosť izbovej rastliny, je nepriamo úmerná jej cene. Dodatok priemerného manžela: a priamo úmerná jej škaredosti.

Izbové rastliny

Vždy počítajte s rezervou miesta v texte pre prípadné vysvetlenie, keby experiment dopadol inak, ako ste predpokladali.

S rezervou