Kategória: O Bohu

Nech ste kdekoľvek, vaše náboženské učenie tam musí byť s vami. Autor: Dalajláma

Kdekoľvek

Sloboda je skutočný zdroj ľudskej spokojnosti a tvorivosti. Ak si veriaci alebo ateista, budhista, kresťan, žid, dôležité je byť dobrým človekom.

Čo je naozaj dôležité

Boh nemá nič proti slobode každého z nás zvoliť si akúkoľvek cestu, preto nemá ani zodpovednosť za to, kde dôjdeme.

Boh…

Keď sa tešíš, otváraš srdcia; keď nariekaš, zatváraš ich. Boh je Bohom radosti. Radosť je teda pravým postojom nábožného človeka.

Radosť