Dvojitý význam

Dvojitý význam, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Hľadá sa dievča, ktoré vie pekne pi-

sať na stroji, upratovať, ako aj vare-

čkou narábať, tiež tvrdé ako aj mäkké ko-

láčiky a cukrovinky piecť, prádlo, tri-

koty hladiť a vôbec veselosťou a tr-

valým spolužitím, ako aj pradením a

tkaním spríjemňovať život starého mládenca!

…a teraz znovu, ale len každý nepárny riadok čítaj…

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam