Angličan, Francúz a Slovák

Rozprávajú sa Francúz, Angličan a Slovák. Angličan hovorí: “My v pondelok začneme stavať hotel a v piatok sa v ňom už býva.”
Francúz nato: “Monsieur, to nič nie je. My v utorok začneme stavať obchodný dom a v stredu sa už v ňom nakupuje.”
A Slováčisko hovorí: “Ale chlapi, však to furt nič nie je. My začneme v pondelok ráno stavať pivovar, a o desiatej sú už všetci opití.”

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam