Čo to je podvod

– ”Čo to je podvod?” pýta sa examinátor študenta práv.

– ”No, podvod by bol, keby že ma teraz vyhodíte,” odpovedá študent.

– ”Jak to?”

– ”No, keď niekto využije cudziu nevedomosť k tomu, aby ho poškodil, dopúšťa sa podvodu!”

Študent skúšku dostal.

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam