Domáca úloha

Domáca úloha, 1.0 out of 10 based on 1 rating

V škole dostali deti za úlohu na hodine slohu napísať vetu o zime.

Móric napísal: Padá sneh, padá sneh, vločka stíha vločku. Za našim komínom kocúr trtká kočku.

Učiteľka si to zhrozene prečítala a prikázala Mórickovi aby to doma prepísal, že to musí skrátiť, že je to neslušné a dlhé.

Na druhý deň priniesol Móric prepísanú slohovú úlohu: Padá sneh, padá sneh, ja ho jebem, nech!!

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam