Facka

Sedia muž a žena mlčky pri večeri a zrazu žena vstane a strelí mužovi facku.
Ten sa udivene pýta:
– “Za čo?”
Žena odpovie:
– “Za 20 rokov nekvalitného sexu”.
Ďalej mlčky večerajú, keď muž vstane a strelí facku žene.
Keď sa žena opýta, za čo bola tá facka, muž odpovie:
– “A ty odkiaľ vieš o kvalitnom sexe?” :D

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam