Hádanka

40 ľudí, z nich 38 myslí na jedlo a dvaja na sex. Čo je to?

SVADBA!

40 ľudí, z nich 38 myslí na sex a 2 na jedlo. Čo je to?

ZLATÁ SVADBA!

40 ľudí a všetci myslia na sex. Čo je to?

FIREMNÝ ZÁJAZD!

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam