Meňavky

Koľko meňaviek je potrebných na výmenu žiarovky?

Jedna. Nie, dve. Nie, štyri. Nie, osem. Nie, šestnásť…

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam