Hodina slovenčiny

Hodina slovenčiny. Deti majú písať sloh na tému:
Som riaditeľom veľkej firmy.
Všetci píšu, len Jožko sedí a obzerá sa.
– Jožko, prečo nepíšeš? – pýta sa pani učiteľka.
– Ja čakám na sekretárku! :D

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam