Istanbul

Učiteľ sa pýta žiaka: Ako sa volá hlavné mesto Turecka?
On na to: Bul. Učiteľ hovorí : Nie, Istanbul. Žiak zhrozene odpovedá : Ta tys tam bul, ale ja som tam nebul.

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam