Mladík v autobuse

Sedí mladík v autobuse a pri ňom stojí starenka. Už dosť dlho stojí a rada by si sadla, tak sa mladíka opýta:

– Chlapče, ešte je to ďaleko na konečnú?

– Ale hej babka, veľmi ďaleko. Ešte sa dosť nástojíte!

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam