Novák

Novákovi zomrela žena. Zabezpečil jej dôstojnú rozlúčku. Obrad začal farár slovami:

”Vážení prítomní smútiaci pozostalí, opustila nás verná a poslušná manželka, milá a láskavá žena…”

Vtom Novák skríkne:

”Malér! Rýchlo preč! Sme na inom pohrebe!”

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam