Nové hodinky

Dvaja väzni vreckári sa roprávajú:

– Už si videl tie nové hodinky nášho strážcu?

– Nie, ukáž.

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam