Nový zamestnanec

Vedúci predajne vystríha novoprijatého pracovníka:

– A nech vám ani nenapadne, okrádať našich zákazníkov!

– Nebojte sa šéfko! Do toho sa vám miešať nebudem.

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam