Papagáje

Žena príde za kňazom a hovorí:
– Otče, prichádzam s problémom. Doma mám dva papagáje samičky, a tie stále opakujú jednu vetu.
– Akú vetu, dcéra ? – pýta sa kňaz.
– No, hovoria: Ahoj, my sme dve šľapky, nechcete sa pobaviť?
– To je ale obscénne – vykríkne zhrozene kňaz.
Potom sa zamyslí a hovorí:
– Možno, že o niečom viem, čo by váš problém mohlo vyriešiť. Doma mám tiež dva papagáje, samčeky, ktorých som naučil modliť sa a čítať Bibliu. Prineste svoje slečny ku mne domov, dáme ich do klietky k Johanovi a Jozefovi a tí naučia tie dve vaše nezbednice zbožnosti a modlitbám.
– Ďakujem mnohokrát, otče, Boh vám to zaplať.
Na druhý deň prinesie svoje papagáje ku kňazovi. Keď vstúpi do bytu, skutočne vidí v klietke dva papagáje ako držia ruženec a modlia sa. Žena s nadšením pristúpi ku klietke a vpustí do nej svoje samičky. Po niekoľkých sekundách sa z klietky ozve:
– Ahoj, my sme dve šľapky, nechcete sa pobaviť?
V miestnosti zavládne napäté ticho. Potom sa jeden šokovaný papagáj pozrie na druhého a hovorí:
– Odlož ruženec Jojo, naše modlitby boli vyslyšané! :D :D

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam