Príklad na sčítanie

V prvej triede sa v septembri pýta pani učiteľka:
– Kto vie, koľko je 1+2?
Nikto sa nehlási.
– To naozaj nikto nevie?
Po chvíľke sa nesmelo prihlási jedno dievčatko:
– Ja teda neviem koľko je 1+2, ale určite je to to isté, ako 2+1, pretože operácia sčítania je na telese reálnych číslic kumutatívna! :D

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam