Terminátor s novým hardwareom

Terminátor­­­­ vo výkone trestu sa ide osprchovať­­­­. Spadne mu mydlo na zem, tak sa pre neho ohne a v tom sa mu v očiach vypíše text: “NÁJDENÝ­­­­ NOVÝ HARDWARE..­­ INŠTALOVAŤ­­­ TERAZ?

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam