Najlepšie ponaučenie pre deti

Otcovo sebaovládanie je pre deti najlepším ponaučením.

Autor: Demokritos

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam