Boxerský klub na ďalekom východe

Tyson vyšiel z basy a nikto nechcel s ním boxovať. Manažér chodil po celom svete až nakoniec skončil na ďalekom východe v Stropkove. V miestnom boxérskom klube dohodol podmienky s manažérom a prišiel deň zápasu. Miestny manažér hovorí pred zápasom v ringu Juskovi:

– Jusku, kedz vytrimeš perše kolo, ta máš za to 1 milion USD. Znáš keľo to peneži?

Jusko na to že zná a že vytrime. Po prvom kole príde manažér za Juskom a pri ovievaní mu hovorí:

– Jusku, kedz vytrimeš aj druhé kolo, ta dostaneš 3 milióny USD. Znáš keľo to peneži?

Jusko na to že zná a že vytrime. Jusko chudáčisko zbitý na mraky, ale vydržal aj druhé kolo.

A manažér mu na to:

– Jusku, kedz vytrimeš aj trece kolo, ta dostaneš 10 miliónou USD. Znáš keľo to peneži?

A Jusko nato:

– Dobre, vytrimem, ale potom mu už takú jednu vrazím.

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam