Darované peniaze

Jeden psychpat napustil jedom peniaze, ktoré následne daroval detským domovom. Zomrelo 20 poslancov, 2 starostovia a 1 minister. Deti neboli ohrozené.

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam