Kto chce ísť de neba?

Na hodine sa učiteľ pýta:

– Deti, kto chce ísť do neba?

Všetci zdvihli ruku, len Janko nie.

– A ty, Janko, čo? Ty nechceš ísť do neba?

– Áno, ale mama mi kázala, aby som išiel zo školy hneď domov.

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam